Statut politycznej partii totalizmu
(wersja wstępna - dla zainicjowania dyskusji nad tym statutem)
(dwujęzycznie, po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
22 września 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Polskie tutaj:)

Statut partii totalizmu

Statut partii totalizmu w PDF

Partia totalizmu

Partia totalizmu w PDF

Źródłowa replika tej strony

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Lepsza ludzkość

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](English here:)

Party of totalizm statute

Party of totalizm statute in PDF

Party of totalizm

Party of totalizm in PDF

Source replica of this page

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Better humanity

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(По русски:)

Бог

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

artefact.uhostall.com

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

cielcza.5GBFree.com

energia.sl.pl

karma.khoai.vn

proof.t15.org

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.pl

totalizm.com.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

petone.loomhost.com

dhost.info/nirvana

energy.atspace.org

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Nowa filozofia totalizmu, oraz wynikająca z niej nowa tzw. "totaliztyczna nauka" (tj. owa nowa nauka zdefiniowana w punkcie #C4 odrębnej strony o nazwie telekinetyka.htm) nauczają nas, że niczego doskonałego NIE daje się stworzyć w jednym błysku czyjegoś geniuszu, a wszystko trzeba mozolnie wypracowywać poprzez nieustanne doskonalenie i usuwanie uprzednio popełnionych błędów. Ta zasada dotyczy też statutu nowej politycznej "partii totalizmu" jaka ma wziąść na swoje barki ogromny ciężar stworzenia od samego początka jeszcze jednego systemu politycznego, który będzie w stanie zapewnić szczęście wszystkim swoim obywatelom. Dlatego statut owej partii musi być tworzony stopniowo przez wszystkich członków owej partii, poprzez nieustanne udoskonalanie i eliminowanie jego uprzednich błędów. Aby jednak jego stopniowe tworzenie mogło zostać rozpoczęte, potrzebny jest jakiś wstępny projekt owego statutu, od którego można rozpocząć jego dyskutowanie i dalsze udoskonalanie. Niniejsza strona dostarcza takiego najbardziej początkowego, a stąd nadal wysoce niedoskonałego, statutu pod dyskusję i pod dalsze udoskonalanie.


Część #A: Informacje wprowadzające do niniejszej strony:

      

#A1. Jaki jest cel tej strony:

       Głównym celem tej strony jest zaprezentowanie propozycji statutu dla nowej politycznej "partii totalizmu". Innymi słowy, strona ta proponuje statut dla zupełnie nowej partii politycznej która w przeciwieństwie do wszystkich innych dotychczas istniejących partii politycznych opiera swoje działanie na ustaleniu nowej "totaliztycznej nauki", stwierdzającym że ludzie są wysoce niedoskonałymi istotami. (Odnotuj że wszystki dotychczasowe partie polityczne działały w oparciu o niepisane założenieludzie są doskonałymi istotami. Dlatego wszystkie dotychczasowe partie polityczne NIE zawierały wbudowanych w siebie zabezpieczeń które gwarantowałyby że wszystkie wyniki ich działania są chronione przed następstwami wszelkich ludzkich niedoskonałości.) Owo ustalenie "totaliztycznej nauki" stwierdzające iż "ludzie są wysoce niedoskonałymi istotami" powoduje, że jednym z głównych zadań nowej politycznej "partii totalizmu" staje się takie przebudowanie życia, aby we wszystko wbudowane zostały zabezpieczenia przed następstwami ludzkiej niedoskonałości - tak jak wyjaśnia to dokładniej totaliztyczna strona o nazwie humanity_pl.htm.


Część #B: Statut:

      

STATUT "PARTII TOTALIZMU" RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(wstępny projekt)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa, symbole, podstawy legalne, oraz siedziba "Partii Totalizmu":
1. "Partia Totalizmu" Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej "Partią Totalizmu" lub "tą partią" – jest partią polityczną. "Partia Totalizmu" posługuje się skrótem "TOT". Symbol graficzny partii totalizmu zaprezentowany został na załączonym "Rys. #B1".
2. Nazwa i symbole "Partii Totalizmu" są ustalane i zatwierdzane przez krajowe zgromadzenie jej członków zwane "centralną Konwencją".
3. "Partia Totalizmu" działa i kształtuje swoje struktury na podstawie aktualnie obowiązujących praw, w szczególności ustawy o partiach politycznych, oraz zgodnie z niniejszym statutem.
4. Siedzibą "Partii Totalizmu" jest Miasto Stołeczne Warszawa.


II. CELE, ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE, I METODY DZIAŁANIA

§2

Cele "Partii Totalizmu":
1. Osiągnięcie "nadrzędnego celu" totalizmu, czyli doprowadzenie do sytuacji kiedy każdy mieszkaniec żyjący w strefie wpływów owej partii otrzyma szansę na maksymilizowanie swojej szczęśliwości.
2. Dążenie do dodatkowego osiąganięcia w przyszłości dalekosiężnych celów filozofii totalizmu moralnego, obejmujących m.in.: (a) formowanie warunków społecznych, politycznych i ekonomicznych umożliwiających doprowadzenie do sytuacji kiedy każdy mieszkaniec żyjący w strefie wpływów owej partii otrzymałby szansę na nieustanne zwiększanie swojej szczęśliwości - włączając w to danie każdemu obywatelowi szansy na osiąganie poziomu szczęśliwości przy którym będzie mógł utrzymywać się w stanie nieustającej nirwany; (b) techniczne pokonanie śmierci i obdarowanie ludzi nieskończenie długiom życiem poprzez podnoszenie świadomości ludzkiej (np. podnoszenie powszechnej świadomości dowodu na skokowy charakter czasu opisanego w punkcie #A1 strony internetowej timevehicle_pl.htm - o czasie, podróżach w czasie i o wehikułach czasu a polegającego na odnotowywaniu w świetle dziennym pozornego odwracania kierunku obrotu wirujących obiektów), a także poprzez podnoszenie poziomu nauki i techniki (szczególnie znajomości tzw. komór oscylacyjnych trzeciej generacji które są urządzeniami cofającymi czas do tyłu) aż do sytuacji przy której możliwe i powszechnie oczekiwane się stanie budowanie tzw. wehikułów czasu jakie pozwolą ludziom pokonać śmierć i żyć bez końca poprzez powtarzalne cofanie się w czasie do lat swojej młodości; (c) przygotowanie atmosfery, warunków, oraz prawodawstwa wymaganych aby prawem do cofnięcia się w czasie do lat młodości za pomocą posiadanych wehikułów czasu nagradzani byli jedynie ci mieszkańcy którzy osiągnęli stan nieustającej nirwany, a w ten sposób zagwarantowanie aby społeczeństwo jako całość uzyskało dostęp do wersji nieśmiertelności doświadczanej w warunkach tzw. wiecznej szczęśliwości.
3. Nieustanne podnoszenie w społeczeństwie poziomu szczęścia indywidualnych ludzi, wyrażające się m.in. poprzez podnoszenie dostępu do takich poszukiwanych wartości życiowych jak:
- poziom moralności;
- stopa życiowa;
- zdrowie;
- czyste środowisko naturalne,
- edukacja i wiedza,
- ilość miejsc pracy;
- uświadomienie na temat szkodliwosci nałogów;
- wszelkie inne czynniki które poprawiają jakość życia ludności.
4. Eliminowanie ze społeczeństwa:
- pracy wymuszanej i gdzie tylko się da zastępowanie jej przez pracę ochotniczą;
- poczucia zagrożenia osobistego;
- bezrobocia;
- przestępczości;
- braku celów życiowych;
- zakazów i ograniczeń nakładanych na przestrzegających prawo obywateli;
- sekretności i ograniczania dostępu obywateli do informacji o naturze publicznej;
- negatywnych modeli postępowania;
- oraz innych czynników które pogarszają jakość życia ludności.
5. Promowanie rozwoju tych kierunków badań naukowych które dotychczas były dyskryminowane a zawierają one w sobie potencjał dla cywilizacyjnego awansu ludzkości.
6. Upraszczanie i udoskonalanie istniejących:
- praw;
- podatków;
- systemów zarządzania państwem;
- wymiaru sprawiedliwości;
- sytemu opieki zdrowotnej;
- przemysłu;
- produkcji;
- rolnictwa;
- ekologii;
- pomocy w pozbywaniu się nałogów.
7. Formowanie postulowanych przez filozofię totalizmu struktur społecznych, organizacji i metod postępowania które zagwarantują nieustanne udoskonalanie sprawiedliwego, konsystentnego, odpowiedzialnego, równorzędnego, oraz przyjacielskiego traktowania wszystkich obywateli.
8. Moralny, cywilizacyjny oraz gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wspieranie rozwoju nowych form demokracji, praworządności i pokojowego współistnienia zarówno w obrębie państwa polskiego, u wszystkich sąsiadów, jak i na całej planecie.
10. Aktywny udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej nastawiony na doskonalenie tego życia oraz na dobro jej mieszkańców.
11. Wywieranie wpływu na działalność państwa i na sytuację narodu za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod demokratycznych, zgodnych z polskim prawem.
12. Wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych, oraz ukierunkowywanie i nadzorowanie działań tych kandydatów.

§3

Fundamenty filozoficzne "partii totalizmu":
1. Na swój fundament filozoficzny partia totalizmu otwarcie adoptuje ustalenie "totaliztycznej nauki" stwierdzające że "ludzie zostali celowo stworzeni przez Boga jako wysoce niedoskonałe istoty". Bazując na owym ustaleniu, "partia totalizmu" uznaje że jej droga do osiągnięcia zadanych sobie celów wiedzie poprzez nieustający wysiłek stopniowego wbudowywania w praktycznie każdy obszar ludzkiej działalności najróżniejszych zabezpieczeń które będą chroniły wyniki ludzkich prac przed następstwami wszelkich ludzkich niedoskonałości - tak jak "totaliztyczna nauka" wyjaśnia to w opisach ze strony o nazwie humanity_pl.htm. Z kolei działanie owych zabezpieczeń spowoduje, że standardy życia wszystkich ludzi będą same stopniowo się podnosiły z powodu odebrania niedoskonałym jednostkom możliwości aby owe standardy życia psuć i obniżać.

§4

Zasady totalizmu jakimi kieruje się "Partia Totalizmu":
1. Stworzenia klimatu moralnego i systemu wspomagania publicznego jakie umożliwią każdemu obywatelowi wprowadzenie siebie w stan nirwany i nieprzerwane utrzymanie się w owym stanie.
2. Pedantycznego przestrzegania już poznanych praw moralnych - w formie w jakiej prawa te opisane są przez filozofię totalizmu.
3. Osobistej odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska w organach "Partii Totalizmu" za decyzje polityczne podejmowane przez te osoby.
4. Wdrażania w życie dominujących życzeń narodu wyrażonych za pośrednictwem członków "Partii Totalizmu".

§5

Pozatotaliztyczne zasady za wdrażaniem których w życie "Partia totalizmu" się opowiada:
1. Równość wszystkich obywateli wobec państwa i prawa, niezależnie od ich: płci, rasy, wieku, wyznania religijnego, poziomu zamożności, zawodu, zajmowanej pozycji, itp., chyba że dla istotnych powodów jest ona różnicowana obowiązującym prawem.
2. Niezależność nauki od państwa i od systemu politycznego, wolność naukowców w wyborze tematu swoich badań, oraz naukowa równość wszelkich tematów badawczych i wszystkich obszarów badań.
3. Zobowiązanie państwa do sprawowania opieki nad swoimi obywatelami poprzez zabezpieczanie im bezpieczeństwa, pokoju, moralnej atmosfery społecznej która wynagradza moralne postępowanie oraz potępia niemoralność, godziwych warunków życiowych, wyżywienia, opieki medycznej, czystego powietrza, wody i środowiska, bezpłatnej edukacji, oraz prawa do swobodnego wypowiadania poglądów.
4. Prawa każdego indywidualnego obywatela do godziwego źródła utrzymania (tj. albo zapewnienia mu miejsca pracy i dochodu, albo też dostarczenie mu wymaganych środków utrzymania).
5. Zgodności działań "Partii Totalizmu" z obowiązującym prawem, postanowieniami statutu partii, uchwałami zjazdów członków, oraz decyzjami władz "Partii Totalizmu".
6. Przestrzegania opisanych przez ten statut zasad demokratycznego podejmowania decyzji.


III. STANOWISKO "PARTII TOTALIZMU" W SPRAWACH WIARY, RELIGII, BOGA, ITP.

§6

Stanowiska i zasady postępowania w sprawach wiary, religii, Boga, itp.:
1. Promowanie świeckich i rzetelnych badań naukowych na wszelkie tematy związane z Bogiem, duszą, innym światem, cudami, nadprzyrodzonymi zjawiskami, itp., oraz wspieranie otwartego i bezstronnego udostępniania wyników tych badań wszystkim zainteresowanym osobom.
2. Uznawanie prawa każdej osoby do traktowania Boga, wiary, kościoła, poglądów (w tym ateistycznych), itp., wyłącznie jako prywatnej sprawy każdego obywatela.
3. Oddzielność religii, wiary i kościoła od państwa, oraz świeckość wszystkich organów władzy.
4. Wybalansowanie obowiązkowej edukacji tak aby uzyskać rónowagę pomiędzy ateistycznymi poglądami naukowymi i poglądami religijnymi. Wybalansowanie to ma mieć na celu wyeliminowanie obecnego monopolu poglądów wyłącznie ateistycznych upowszechnianych przez dotychczasową oficjalną naukę ziemską, oraz wyeliminowanie poglądów wyłacznie religijnych upowszechnianych przez niektóre szkoły religijne. Powinno ono być uzyskiwane poprzez włączenie do programów obowiązkowej edukacji np. treści Konceptu Dipolarnej Grawitacji, dowodu na istnienie Boga, świeckiej wiedzy na temat Boga, a także włączenie podstawowej wiedzy na temat filozofii i kluczowych stwierdzeń co najmniej 5-ciu najliczebniejszych religii na Ziemi.
5. Włączenie kościołów i instytucji religijnych do wykazu nośników kultury i tradycji narodu które wymagają takiej samej opieki i pomocy jak inne podobne nośniki, tj. jak zabytki, muzea, biblioteki, itp.
6. Uniemożliwianie karania lub dyskryminowania kogokolwiek na bazie ich poglądów religijnych, wierzeń, oraz innych wewnętrznych nastawień które nie manifestują się zewnętrznie działaniami jakie byłyby sprzeczne z moralnością, z obowiązującym prawem, z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem, oraz z tradycjami kulturalnymi danego narodu.


IV. CZŁONKOWIE

§7

Osoby uprawnione do członkowstwa w "Partii Totalizmu":
1. Uprawnioną do członkowstwa w "Partii Totalizmu" jest każda osoba zamieszkująca na stałe w obszarze włączonym do terytorium kompetencji jakiegoś koła tej partii, która to osoba ukończyła 18 lat, która zaakceptowała statut i program tej partii, oraz która NIE kwalifikuje się do żadnej z wyszczególnionych poniżej kategorii dyskwalifikujących ją z członkowstwa owej partii.
2. NIE może zostać członkiem "Partii Totalizmu" żadna pełnoletnia osoba, która kwalifikuje się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
       1) dała się publicznie poznać poprzez podjęcie jakiegoś działania demonstrującego legalnie niedozwolone odstępstwo od przestrzegania praw moralnych, które niekorzystnie wpłynęło na losy ludzi innych niż ta osoba,
       2) znajduje się już na liście członków jakiejkolwiek innej partii politycznej,
       3) przekroczyła wiek 75 lat,
       4) została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
       5) została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
       6) w wyniku postępowania "Komisji Statutowej" któregoś z kół owej partii została wykluczona na stałe z listy członków tej partii.

§8

Przyjmowanie nowych członków przez "Partię Totalizmu":
1. Członkiem-założycielem "Partii Totalizmu" staje się każda pełnoletnia osoba moralnego charakteru uprawniona do członkowstwa owej partii, która potrafi się wykazać znajomością filozofii totalizmu i która ochotniczo włączy swoje dane osobowe, numer PESEL, oraz podpis, do wykazu 1000 członków-założycieli owej partii wymaganego podczas legalnego rejestrowania "Partii Totalizmu".
2. Członkiem "Partii Totalizmu" staje się każda pełnoletnia osoba moralnego charakteru uprawniona do członkowstwa owej partii, jeśli prawidłowo wypełni i podpisze deklarację członkowską, oraz jeśli zostanie zarekomendowana na owej deklaracji przez dwóch innych członków wprowadzających do tej partii, którzy podejmują się dla owej osoby być rekomendantami jej moralnego charakteru.
3. Honorowym członkiem "Partii Totalizmu" staje się każda pełnoletnia osoba uprawniona do członkowstwa owej partii, która w nagrodę za jakieś jej wyjątkowe dokonania na rzecz danego koła zostaje podniesiona do godności członka honorowego tego koła za pośrednictwem tajnego głosowania podczas Konwencji członków danego koła tej partii.

§9

Prawa, obowiązki i przywileje członków "Partii Totalizmu":
1. Członkowie "Partii Totalizmu" mają obowiązek:
       1) przestrzegania statutu oraz wdrażania w życie decyzji władz "Partii Totalizmu",
       2) wykonywania imiennych poleceń otrzymanych na piśmie od władz swojego koła nie krócej niż 14 dni przed terminem określonym do zrealizowania tego polecenia - po osobistym zweryfikowaniu że polecenia te nie wybiegają przeciwko statutowi "Partii Totalizmu" ani przeciwko treści praw moralnych. W przypadku stwierdzenia, że jakieś otrzymane polecenie jest sprzeczne ze statutem tej partii lub sprzeczne z treścią praw moralnych, członkowie mają obowiązek skonsultowania tego polecenia z "Komisją Statutową", zanim za pośrednictwem owej komisji formalnie odmówią jego wykonania. Skonsultowanie owo i odmówienie wykonania musi nastąpić jeszcze przed terminem wyznaczonym do zrealizowania tego polecenia,
       3) uważnego obserwowania życia w jakim biorą udział, wykrywania niedoskonałości i problemów jakie pogarszają jakość tego życia, opracowywania sposobów na jakie owe niedoskonałości i problemy mogą zostać usunięte przez "Partię Totalizmu", oraz wpisywania propozycji owych sposobów do "rejestru udoskonaleń" swojego koła,
       4) regularnego płacenia składek członkowskich we własnym kole, czyli kole tej partii do którego dany członek został przypisany,
       5) aktywnego uczestniczenia w Konwencjach własnego koła "Partii Totalizmu", oraz w Konwencjach koła wyższej instancji do którego dany członek został imiennie oddelegowany aby tam reprezentować mandat swojego własnego koła,
       6) moralnego postępowania w życiu publicznym i prywatnym, tak aby nie narażać dobrego imienia "Partii Totalizmu".
2. Członkowie "Partii Totalizmu" mają prawo do:
       1) kształtowania programu wyborczego "Partii Totalizmu",
       2) mandatu do głosowania na wszystkich Konwencjach swojego koła.
       3) wybierania lub do bycia wybieranym do władz "Partii Totalizmu", na zasadach określonych w aktualnym statucie tej partii.
       4) korzystania z wszelkich nagród, przywilejów i zaszczytów jakie mogą otrzymać za swoją służbę dla "Partii Totalizmu".
3. Członkowie-założyciele oraz honorowi członkowie "Partii Totalizmu" obdarzeni są dodatkowymi przywilejami które definiowane zostają przez statut ich koła. Przywileje te obejmują co najmniej:
       1) zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
       2) wpisanie do honorowego rejestru nagród przyznawanych członkom tej partii, lub do rejestru członków-założycieli tej partii, oraz
       3) brak górnego ograniczenia wiekowego dla ich członkowstwa (tj. mogą oni zostać członkami owej partii, lub kontynuować swoje członkowstwo, po przekroczeniu wieku 75 lat).
       4) Członkom-założycielom przysługują też wszelkie przywileje przyznawane długoletnim członkom, niezależnie od ilości lat które upłynęły od dnia założenia "Partii Totalizmu".
       5) Honorowi członkowie są zwolnieni z wszelkich obowiązków wynikających z członkowstwa w tej partii, aczkolwiek zachowują oni wszelkie prawa i przywileje wynikające z tego członkowstwa.

§10

Rejestry: członków, nagród, kar, usprawnień:
1. Każde koło "Partii Totalizmu" prowadzi cztery "rejestry". Są to następujące rejestry: (1) członków danego koła, (2) nagród przyznawanych wyróżniającym się członkom, (3) kar wymierzanych członkom, (4) usprawnień sugerowanych przez członków danego koła. Rekomenduje się aby, gdziekolwiek to możliwe, rejestry te miały formę elektroniczną (tj. plików komputerowych).
2. Każdy członek "Partii Totalizmu" przypisany zostaje do określonego koła tej partii. Wszelkie jego działania członkowskie koncetrują się na aktywności tego właśnie koła. Miejsce stałego zamieszkania danego członka musi leżeć w obszarze terytorium kompetencji tego koła.
3. Każde koło "Partii Totalizmu" prowadzi i aktualizuje własny rejestr członków przynależnych do tego koła w oparciu o deklaracje członkowskie.
4. Każde koło "Partii Totalizmu" prowadzi i aktualizuje własny rejestr nagród i kar, w który wpisuje wszelkie nagrody i kary rozdzielane wśród członków tego koła.
5. Prezydenci wszystkich kół podległych danemu kołu, lub ci członkowie tych kół którym formalnie zlecono reprezentowanie swoich kół na Konwencji danego koła wyższej rangi, podczas Konwencji danego koła wyższej rangi posiadają legalne prawa członków tego koła. Są więc wpisywani, a także mają prawo do wpisywania, do wszelkich rejestrów tego koła.
6. Wzór rejestrów członków, nagród, kar, usprawnień, a także wymagania nakładane na ich aktualizacje, jest określany przez sekretarza koła centralnego "Partii Totalizmu".
7. Raz na rok, dane koło "Partii Totalizmu" wysyła sekretarzowi koła centralnego aktualną wersję swojego rejestru członków, zaś na żądanie koła centralnego także rejestrów nagród, kar, oraz usprawnień.
8. Zawartość rejestru usprawnień powinna być udostępniana tym członkom społeczeństwa którzy się o to zwrócą do koła.
9. Zachęca się władze poszczegółnych kół do korzystania w swojej działalności z najnowszych osiągnięć techniki, np. z internetu. Przykładowo, jeśli poziom ekspertyzy w kole na to pozwala, koło powinno posiadać własną stronę internetową za pośrednictwem której będzie ono komunikowało swoje działania członkom i społeczeństwu.

§11

Zakańczanie członkowstwa w "Partii Totalizmu":
1. Członkostwo w "Partii Totalizmu" wygasa wskutek:
       1) pisemnej rezygnacji członka,
       2) ochotniczego zawieszenia własnego członkowstwa (np. w przypadku dłuższego wyjazdu z kraju) wynikającego w niemożności płacenia składek i wykonywania obowiązków członka partii (ochotniczo zawieszeni członkowie nie płacą bowiem składek członkowskich),
       3) osiągnięcia wieku 75 lat, z wyjątkiem przypadków kiedy dany członek został wyróżniony członkowstwem honorowym, lub jest członkiem-założycielem tej partii,
       4) śmierci członka,
       5) wykreślenia z rejestru członków,
       6) wykluczenia z listy członków tej partii.
2. Członek "Partii Totalizmu" może w każdej chwili zrezygnować na piśmie ze swojego członkostwa w tej partii. Nie jest przy tym zobowiązany do podania powodów owej rezygnacji.
3. Członek "Partii Totalizmu" może ochotniczo zawiesić swoje członkostwo z ważnych powodów. Zawieszenie swego członkostwa zgłasza się na piśmie. Zawieszenie stwierdza prezydent koła stosowną adnotacją na deklaracji członkowskiej.
4. Członek "Partii Totalizmu" może być wykreślony z tej partii za niedopełnianie swoich obowiązków członkowskich.
5. Członek "Partii Totalizmu" może być wykluczony z tej partii za nieprzestrzeganie postanowień statutu, nie stosowanie się do decyzji władz "Partii Totalizmu", postępowanie w sposób sprzeczny ze statutem lub programem "Partii Totalizmu" oraz gdy dopuścił się czynów niemoralnych lub hańbiących.

§12

Nagradzanie członków "Partii Totalizmu" za zasługi:
1. Konwencje i władze każdego koła "Partii Totalizmu" mogą nagradzać i uhonorowywać swoich członków za zasługi wypracowane przez tychże członków, w dowolny wybrany przez siebie sposób który leży w ich możliwościach oraz w ich zakresie kompetencji.
2. Jest wysoce rekomendowane, aby Konwencje i władze danego koła "Partii Totalizmu" używały posiadanych uprawnień do nagradzania, w celu wyrażenia swojego zrozumienia dla trudnych warunków i dla dodatkowych nakładów pracy jakie członkowie ich koła ochotniczo na siebie biorą. Nagradzanie wkładu członków do tej partii powinno być również jednym ze sposobów powiększania przyjacielskich więzi pomiędzy poszczególnymi członkami danego koła i ich rodzinami. W idealnych warunkach wszyscy członkowie koła powinny być jak jedna duża rodzina ochotniczo dokonywująca wspólnych działań i dostarczająca wzoru społecznego współżycia dla reszty społeczeństwa. Sprawom wynagradzania oddelegowany jest specjalny, trzeci w hierarchi oficer koła do spraw życiowych. Do jego obowiązków m.in. należy organizowanie uroczystosci wynagradzania i organizowanie wszelkich imprez o charakterze nagrody dla członków i ich rodzin (w rodzaju wycieczek, pikników, towarzyskiego rożna (tzw. "barbeque"), imprez kulturalnych, wyjazdów do operetki czy teatru, wakacji i spotkań towarzyskich, rejsów widokowych, zwiedzania obiektów zabytkowych i muzeów, choinek dla dzieci, itd., itp.).
3. Członkowie-założyciele "Partii Totalizmu" są automatycznie nagradzani za swój istotny wkład w zorganizowanie owej partii dożywotnim członkowstwem owej partii oraz natychmiastowym wliczeniem ich w poczet długoletnich członków tej partii.
4. Wszelkie nagrody i honory przyznawane indywidualnym członkom danego koła wpisywane są do specjalnego "rejestru nagród" tego koła, zaś referencje do owych nagród wpisywane są do deklaracji członkowskich nagrodzonych osób, a także do deklaracji członkowskich obu członków wprowadzających którzy zarekomendowali moralny charakter danego nagrodzonego.

§13

Karanie członków "Partii Totalizmu" za uchybienia w dyscyplinie lub w wypełnianiu swoich obowiązków:
1. "Partia Totalizmu" symbolicznie uznaje wszystkich swoich członków za żołnierzy walczących ochotniczo i wyłącznie metodami moralnymi o lepsze jutro dla swego kraju, narodu, oraz dla całej ludzkości. Równie więc jak od żołnierzy, partia ta oczekuje dyscypliny i oddania swoich członków w wypełnianiu oddelegowanych im obowiązków partyjnych.
2. Prezydent każdego koła "Partii Totalizmu" może wydać pisemne upomnienie tym członkom swojego koła którzy wykazali się brakiem dyscypliny partyjnej, lub w jakikolwiek inny sposób uchybili statutowi tej partii.
3. Prezydent koła może wykreślić danego członka koła z rejestru członków tego koła w przypadku zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od czasu wcześniejszego wezwania do ich zapłaty, lub jeśli dany członek nie uczestniczył w 3 (lub więcej) Konwencjach tego koła i nie usprawiedliwił na piśmie uzasadnionych powodów swojej nieobecności. Od decyzji prezydenta koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie do "Komisji Statutowej" tego koła w terminie 14 dni od jej doręczenia. Po wykreśleniu z rejestru członków dana osoba nie ma prawa podjecia prób wypełnienia deklaracji i ponownego stania się członkiem "Partii Totalizmu" aż do daty wygaśnięcia kadencji prezydenta koła który spowodował wykreślenie tego członka.
4. "Komisja Statutowa" danego koła może wysunąć wniosek o dyscyplinarnym wykluczeniu danego członka tego koła. O wysunięciu takiego wniosku dany członek musi zostać powiadomiony na pismie. Członkowi przysługuje odwołanie od takiego wniosku dyscyplinarnego wykluczenia do "Komisji Statutowej" wyższej instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wniosku wykluczenia.
5. Wykluczenie członka "Partii Totalizmu" następuje albo na wniosek "Komisji Statutowej", albo w wyniku tajnego głosowania na Konwencji członków danego koła. O decyzji wykluczenia notyfikuje wykluczonego "Komisja Statutowa" instancji wykluczającej.
6. W sytuacji, gdy decyzja "Komisji Statutowej" danego koła z jakichś powodów jest utrudniona, a także w innych, uzasadnionych przypadkach, decyzję o wykluczeniu może podjąć "Komisja Statutowa" koła centralnego.
7. Od decyzji o wykluczeniu z "Partii Totalizmu" przysługuje odwołanie do "Komisji Statutowej" z instancji wyższej o jeden stopień od instancji wykluczającej, lub z instancji centralnej, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykluczeniu.
8. Jeśli dwóch lub więcej członków zarekomendowanych przez jakiegoś członka-wprowadzającego zostanie wykluczonych z tej partii, dany członek wprowadzający jest również automatycznie wykluczany z "Partii Totalizmu" za "wprowadzanie do partii osób o wątpliwym charakterze lub niemoralnym zachowaniu".
9. Wszelkie kary wymierzane członkom danego koła wpisywane są do specjalnego "rejestru kar" tego koła, zaś referencje do owych kar wpisywane są do deklaracji członkowskich owych ukaranych osób, oraz deklaracji członkowskich obu członków wprowadzających którzy zarekomendowali moralny charakter danego ukaranego.

§14

Zamrażanie i odmrażanie aktywności członków "Partii Totalizmu":
1. Zamrażanie i odmrażanie aktywności członków "Partii Totalizmu" jest mechanizmem bezpieczeństwa zamierzonym dla utrudniania lub uniemożliwiania wewnętrznego (skrytego) sabotażu działalności tej partii oraz do pokonywania impasów w jej działalności. Jeśli nie zostaje to zdefiniowane inaczej przez zamrażającego, zamrożenie następuje na długość kadencji zamrażającego. Zamrożeni członkowie owej partii zachowują wszelkie bierne prawa członkowskie i przywileje, a jedynie prewencyjnie pozbawiani zostają prawa do głosowania, do zabierania głosu w dyskusji, do zadawania pytań, oraz do komentowania czyichś wypowiedzi. Obecność zamrożonych członków na konwencjach i spotkaniach roboczych przestaje także być wymagana dla uzyskania "kworum".
2. Prezydent posiada prawo do zamrożenia aktywności dowolnego członka, oficera, lub uczestnika Komisji Statutowej swojego koła, co do którego posiada on bazujące na faktach podejrzenia iż dany członek stara się sekretnie zasabotażować działalność owego koła. W uzasadnionych przypadkach prezydent posiada także prawo do nakazania opuszczenia sali obrad czy konwencji przez wszystkich zamrożonych członków. W przypadkach gdyby zamrożeni członkowie odmówili dobrowolnego opuszczenia sali obrad, oficerowie Komisji Statutowej mają wówczas obowiązek usunięcia ich z sali siłą.
3. Konwencja wszystkich członków danego koła posiada prawo do zamrożenia aktywności prezydenta tego koła. Jednocześnie z tym zamrożeniem konwencja ta musi jednak wskazać kto zastąpi zamrożonego prezydenta w wypełnianiu jego funkcji. W uzasadnionych przypadkach konwencja posiada także prawo do nakazania opuszczenia sali obrad czy konwencji przez wszystkich zamrożonych członków (w tym właśnie zamrożonego prezydenta).
4. Prezydent i konwencja posiadają także prawo do chwilowego lub trwałego odmrożenia aktywności uprzednio zamrożonych członków czy prezydentów. Po odmrożeniu członkowie ci odzyskują wszystkie aktywne prawa członkowskie jakich pozbawiło ich zamrożenie.
5. Fakt i czasokres zamrożenia lub odmrożenia, a także uzasadnienie zamrażającego dla powodów zamrożenia lub odmrożenia, aktualnie działający prezydent ma obowiązek wpisywania do deklaracji członkowskiej zamrażanego.
6. Zamrożenie (a także chwilowe odmrożenie) aktywności, wygasają automatycznie po skończeniu się okresu czasu na jaki zostały one zdefiniowane.
7. Zamrażanie i odmrażanie aktywności członków nie stanowi ani kary ani nagrody i w żadnym przypadku nie może być traktowane jako kara czy nagroda. Jest ono jedynie koleżeńskim działaniem prewencyjnym podejmowanym w sytuacjach kryzysowych i nacelowanym na efektywniejszą oraz bardziej zdyscyplinowaną pracę kół "Partii Totalizmu", na ochładzanie emocji i ucinanie bezproduktywnych dyskusji, na łagodzenie sporów, itp.


V. WŁADZE "PARTII TOTALIZMU"

§15

Struktura organizacyjna "Partii Totalizmu":
1. Każde koło "Partii Totalizmu" posiada dokładnie taką samą organizację. Mianowicie każde koło posiada swój własny statut, swojego właściciela, prezydenta, oficerów, "Komisję Statutową", oraz członków. Każde koło otrzymuje od koła je powołującego określone terytorium na jakim jego działania są kompetentne.
2. Każde koło "Partii Totalizmu" posiada prawo do powoływania kół mu podległych, do których deleguje odpowiedzialność i komptencje za ściśle zdefiniowany fragment podlegającego mu terytorium.
3. Każde koło "Partii Totalizmu" posiada również prawo do rozwiązywania poprzednio powołanych przez nie kół mu podległych, jeśli Konwencja jego członków rozwiązanie takie zaaprobuje tajnym głosowaniem.
4. Wszystkie koła "Partii Totalizmu" zorganizowane są w strukturę, która w naukach komputerowych nazywana jest "tree" (tj. "drzewo"). W strukturze tej najwyższą instancją jest koło centralne, którego terytorium obejmuje wszystkie obszary na jakie partia ta rozciąga swoje działania (m.in. terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej). Koło centralne powołuje (i rozwiązuje - jeśli to wymagane) podległe mu koła niższej instancji, przydzielając im do działania wybrane fragmenty własnego terytorium kompetencji (np. województwa). Z kolei owe koła niższej instancji powołują (a kiedy konieczne - również rozwiązują) podległe im koła jeszcze niższej instancji, którym przydzielają do działania fragmenty swych teryteriów (np. gminy). Te są uprawnione do powoływania kół jeszcze niższych instancji, np. kół miejskich, dzielnicowych, zakładowych, itd., itp.
5. Statutem danego koła "Partii Totalizmu" jest każdy dokument który reguluje wszelkie sprawy związane z działaniem danego koła, który uwzględnia szczegółne warunki i specyficzną sytuację tego koła, oraz który w żadnym punkcie pod względem moralnym nie jest sprzeczny ze statutem zaakceptowanym dla całej "Partii Totalizmu" przez członków koła centralnego tej partii. W typowych przypadkach statut ten może być kopią statutu dla koła centralnego.
6. Legalnym właścicielem każdego koła "Partii Totalizmu" jest zjazd (konwencja) wszystkich członków tego koła i delegatów z kół mu podległych. Zjazd ten zatwierdza statut danego koła, a także demokratycznie wybiera w tajnym głosowaniu prezydenta tego koła, oraz całe władze koła opisane przez jego statut (tj. oficerów, Komisję Statutową, oraz ewentualnie kandydatów do wyborów rządowych - jeśli tymi kandydatami nie są mianowani automatycznie prezydent i/lub oficerowie danego koła). Zjazd ten decyduje także o generalnych losach danego koła. Prezydent koła i jego oficerowie odpowiedzialni są w pierwszym rzędzie przed owym zjazdem, w drugim zaś rzędzie przed władzami kół wyższej instancji.
7. Prezydent danego koła jest to osoba odpowiedzialna za wszelkie aspekty działalności tego koła. Jest on odpowiednikiem "dyrektora" w przedsiębiorstwach. Reprezentuje on koło na zewnątrz we wszystkich sprawach - chyba że podejmie on decyzję o oddelegowaniu tego reprezentowania na któregoś ze swoich oficerów. Automatycznie też staje się on kandydatem tego koła do wyborów rządowych - chyba że podejmie on decyzję o oddelegowaniu swojej kandydatury na któregoś ze swoich oficerów. Statut danego koła może delegować automatycznie wybrany fragment odpowiedzialności tego prezydenta do wskazanych oficerów jego koła.
8. Oficerowie danego koła są to osoby którym oddelegowana jest na stałe władza nad zdefiniowanymi dla nich przez statut obszarami kompetencji. Każde koło "Partii Totalizmu" powinno posiadać minimalną liczbę oficerów jaka na dodatek do prezydenta jest wymagana dla sprawnego działania tego koła. Dopuszczalne jest organizowanie kół trzeciej lub dalszej instancji (np. na poziomie gminy, lub zakładu) nie posiadających żadnych oficerów, aczkolwiek musza one posiadać "Komisję Statutową".
9. "Komisja Statutowa" danego koła jest to organ składający się co najmniej z trzech osób, która czuwa nad przetrzeganiem statutu we wszelkich działaniach tego koła. Statutowo sprawdza ona zgodność decyzji prezydenta i oficerów owego koła z owym statutem. Komisja ta m.in. posiada prawo zawieszania i wykluczania członków tego koła.
10. Członkami danego koła "Partii Totalizmu" są wszyscy członkowie "Partii Totalizmu" którzy złożyli w owym kole swoje deklaracje członkowskie, plus delegaci z wszystkich kół terenowych podległych danemu kołu. Delegatami do danego koła są prezydenci wszystkich kół które podlegają danemu kołu, lub oficerowie upoważnieni przez owych prezydentów do reprezentowania mandatu danych kół.

§16

Kadencja władz "Partii Totalizmu":
1. Kadencja wszelkich władz "Partii Totalizmu" statutowo trwa pięć lat.
2. Przed zakończeniem swojej kadencji, władze te mają obowiązek zorganizować i zrealizować wybory władz następnej kadencji.
3. Mandaty wszelkich delegatów i reprezentantów "Partii Totalizmu" również trwają pięć lat licząc od daty kiedy zostali wybrani do pełnienia swojej roli.

§17

Terytorium kompetencji danego koła "Partii Totalizmu":
1. Każdemu kołu "Partii Totalizmu" przydzielane jest "terytorium jego kompetencji". Terytorium to to obszar na jakim koło to jest upoważnione aby koncentrowało swoją działalność, oraz dla jakiego jego działania posiadają moc legalną. Przydzielania owego terytorium kompetencji następuje przez koło bezpośrednio nadrzędne które powołało dane koło.
2. Terytorium kompetencji dla centralnego (krajowego) koła "Partii Totalizmu" jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla ułatwienia administracji poszczególnych kół, przydzielane im terytoria kompetencji powinny się pokrywać z granicami administracyjnymi lub z granicami okręgów wyborczych ustanowionymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (np. z granicami województw, gmin, czy byłymi granicami powiatów).
4. Poszczególne koła "Partii Totalizmu" mogą ochotniczo wziąść pod swoja opiekę, lub koło dla nich nadrzędne może im przydzielić, jakiś intelekt grupowy leżący poza granicami ich kraju (tj. jakieś państwo, wyspę, naród, rasę, kontynent, itp.). Dla intelektu tego owo koło może dzięki temu starać się wypełniać funkcję łącznika z partią totalizmu, a także moralnego opiekuna, pomocnika, nauczyciela, promotora, obrońcę przed niemoralnymi zagrożeniami wewnętrzymi i zewnętrznymi, itp.

§18

"Konwencje" (zjazdy) członków - jako faktyczni właściciele poszczegółnych kół "Partii Totalizmu":
1. Najwyższą władzą dla koła centralnego "Partii Totalizmu" jest Konwencja (zjazd) członków koła centralnego "Partii Totalizmu" oraz delegatów ze wszystkich podległych mu kół. W sensie legalnym Konwencja ta jest "właścicielem" całej "Partii Totalizmu" i ma prawo decydowania o wszelkich aspektach owej partii.
2. Najwyższą władzą każdego innego koła "Partii Totalizmu" jest Konwencja (zjazd) członków owego koła "Partii Totalizmu" oraz obdarzonych mandatami delegatów z kół mu podległych. W sensie legalnym jest ona "właścicielem" danego koła "Partii Totalizmu" i ma prawo decydowania o wszelkich aspektach owego koła.
3. Konwencja jest zgromadzeniem formalnym na którym obecność członków i delegatów jest obowiązkowa. Należy ją wyraźnie odróżniać od towarzyskiego spotkania lub roboczego zebrania członków koła na którym obecność zawsze jest czysto ochotnicza. Centralnym punktem konwencji i najważniejszym powodem dla którego jest ona organizowana jest podejmowanie najważniejszych decyzji zbiorową mądrością wszystkich jej uczestników, oraz dokonywanie wyborów. Niemniej konwencja powinna być wykorzystywana również w innych celach, np. sprawozdania władz z osiągnięć i działalności, dyskutowania przyszłych kierunków, stategii, zasad działania, itp. Konwencji NIE wolno jednak wykorzystywać dla celów zarobkowych, np. poprzez nakładanie jakichkolwiek biletów wstępu czy obowiązkowych opłat na ich uczestników.
4. Delegatami do "Konwencji" danego koła posiadającymi mandaty do głosowania są wszyscy członkowie wpisani do "rejestru członków" tego koła, a dodatkowo także prezydenci wszystkich kół "Partii Totalizmu" podlegających danemu kołu, lub ci członkowie owych podległych kół "Partii Totalizmu", którym prezydenci ci zdecydowali się oddelegować swoje mandaty. Kadencja delegata danego koła na "Konwencję" wybranego koła nadrzędnego rozciąga się na cały okres kadencji danego prezydenta.
5. "Konwencja" posiada moc głosowania jeśli uczestniczy w niej nie mniej niż 51% nosicieli mandatów do głosowania w danej konwencji. Jeśli na konwencję przybędzie mniej niż 51% "kworum" (quorum) uprawnionych do głosowania zgodnie z "rejestrem członków" danego koła i delegatów z kół mu podległych, konwencja musi zostać rozwiązana i zwołana ponownie w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni.
6. W przypadku konieczności rozwiązania danej "Konwencji" z braku "kworum", prezydent danego koła powinien dokonać wymaganych wykreśleń z rejestru członków tego koła przed terminem zwołania następnej "Konwencji" tego koła, tak aby w następnej Konwencji kworum było ustalane na podstawie auktualizowanego rejestru członków.
7. "Konwencja" decyduje demokratycznie za pośrednictwem tajnego głosowania o wszystkich aspektach koła leżących w zakresie jej kompetencji i poddanych jej do głosowania przez upoważnione do tego ciała. Obejmuje to również demokratyczne wybory władz następnej kadencji.
8. "Konwencja" zwoływana jest na wniosek "Komisji Statutowej" lub prezydenta danego koła. Dokładną datę następnej Konwencji określa "Komisja Statutowa" lub głosowanie poprzedniej Konwencji. Poza wyjątkowo krytycznymi sytuacjami, zwoływanie Konwencji danego koła NIE powinno odbywać się częściej niż raz na rok. Udział członków i delegatów w konwencji ich koła należy do podstawowych obowiązków członkowskich.
9. Daty konwencji kół poszczególnych instancji powinny być ustalane w odstępach nie krótszych niż comiesięcznych od siebie. W ten sposób wyniki konwencji niższych instancji mogą być raportowane przez delegatów i poddawane do głosowania na konwencjach kół wyższych instancji. Przykładowo, jeśli konwencja koła centralengo jest zaplanowana na grudzień danego roku, konwencje kół wojewódzkich powinny się odbywać w listopadzie, zaś konwencje kół gminnych w październiku.

§19

Głosowanie podczas konwencji "Partii Totalizmu":
1. Głosowanie jest najważniejszą składową każdej konwencji. Za jego pośrednictwem członkowie danego koła i uczestniczący w konwencji delegaci wyrażają swoją zbiorową wolę, czerpią nadchnienie ze swojej zbiorowej mądrości, oraz egzekwują swoje demokratyczne prawa. Pod głosowanie Konwencji poddawane są wszelkie decyzje koła, które leżą poza obszarem decyzyjnych kompetencji wybieralnych władz owego koła. Głosowanie powinno być starannie przygotowane i sprawnie przeprowadzane, aby nie zniechęcać ani nie marnować nim czasu uczestników konwencji.
2. "Konwencja" wyraża swoją wolę demokratycznie za pośrednictwem tajnego głosowania nad każdym problemem poddanym jej do zadecydowania. Jeśli indywidualny statut danego koła nie stwierdza tego inaczej, poddana pod głosowanie kwestia uznawana jest za "przyjętą" jeśli głosuje ZA nią nie mniej niż 51% uczestników danej Konwencji obdarzonych mandatami do głosowania.
3. Jeśli wyniki głosowania z jakichś powodów są niekonklusywne, wówczas konwencja może podjąć więcej niż jedną rundę głosowania nad tą kwestią. W przypadku impasu konwencja może również spróbować przeformułować głosowaną sprawę aby uzyskać bardziej konklusywne wyniki.
4. Kwestie poddawane pod głosowanie na danej konwencji mogą być wysuwane przez każdego członka i każdego delegata danego koła. Członkowie którzy nie pełnią żadnej funkcji we wybieralnych władzach koła muszą jednak swoje kwestie zgłaszać pod głosowanie poprzez "Komisję Statutową" tego koła.
5. Wszystkie sprawy przeznaczone do głosowania na danej konwencji powinny być w swoim ostatecznym sformułowaniu przekazane do wiadomości posiadaczy mandatów nie póżniej niż 14 dni przed datą konwencji. (Przykładowo, mogą one być opublikowane na stronie internetowej danego koła, opublikowane w prasie, lub ich ostateczne sformułowanie może być wysłane pocztą do posiadaczy mandatów głosowania). W ten sposób głosujący otrzymują czas na zapytanie głosu swego sumienia w każdej głosowanej sprawie, na osobiste zorientowanie się w sytuacji, na wypytanie swoich znajomych i zainteresowanych osób, a także na "lobbying" określonych postanowień wśród innych głosujących. Nie wolno jednak dokonywać "lobbying", przekonywania, ani starać się jakkolwiek wpłynąć na wynik głosowania w samym dniu konwencji, aczkolwiek głosujący mają prawo do publicznego zadawania przed głosowaniem pytań osobie która wystawiła daną kwestię pod głosowanie konwencji.
6. Ostateczne sformułowanie każdej kwestii poddawanej pod głosowanie na danej konwencji (poza listami kandydatów do wyborów) powinno być sformułowane w taki sposób, aby ich rozstrzygnięcie mogło przyjmować charakter odpowiedzi "TAK" (ZA), albo "NIE" (PRZECIW).
7. Do każdego stanowiska objętego wyborami musi być wystawionych co najmniej dwóch kandydatów. Jednym z nich może być osoba która sprawowała to stanowisko podczas poprzedniej kadencji. Podczas wyborów głosującym musi być też dane prawo do wybrania jeszcze innej opcji niż któryś z wystawionych im pod głosowanie kandydatów, mianowicie wybrania opcji "żaden z wystawionych kandydatów".
8. Jeśli ostateczne sformułowanie jakiejś kwestii lub jakiejś listy wyborczej poddawanej pod głosowanie musi być ustanowione w terminie krótszym niż 14 dni przed datą głosowania, np. wynika ono z obrad samej konwencji, wówczas zanim kwestia ta poddana jest pod głosowanie, najpierw musi zostać przegłosowane zapytanie czy konwencja jest gotowa głosować tą sprawę z tak krótkim przedziałem czasu dla jej przemyślenia. Jeśli dana kwestia nie zostaje przyjęta pod głosowanie, wówczas będzie ona musiała albo odczekiwać na następną konwencję, albo też decyzja w jej sprawie zostanie przekazana do podjęcia prezydentowi danego koła.

§20

Prezydenci kół "Partii Totalizmu":
1. Prezydentem centralnego koła "Partii Totalizmu" jest osoba wybrana przez centralną Konwencję "Partii Totalizmu" w tajnym głosowaniu, której powierzona zostaje odpowiedzialność za codzienne administrowanie działalności całej tej partii i za wszelkie decyzje na temat tej partii.
2. Prezydentem danego koła "Partii Totalizmu" jest osoba wybrana przez członków tego koła w tajnym głosowaniu, której powierzona zostaje odpowiedzialność za codzienne administrowanie działalności tego koła i za wszelkie decyzje na temat tego koła.
3. Wszystkie decyzje prezydenta danego koła muszą być zgodne ze statutem tego koła. Gwarentem tej zgodności są działania "Komisji Statutowej".
4. Prezydenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszelkie aspekty działalności zarządzanego przez siebie koła które leżą w zakresie ich kompetencji. Mają oni również prawo biernego wglądu do decyzji, działalności i dokumentacji wszystkich podległych im oficerów (jednak bez prawa wpływania na te decyzje owych oficerów, za które oficerowie ci biorą osobistą odpowiedzialność). Mają także prawo biernego wglądu do obrad podległych im "Komisji Statutowych" (jednak bez prawa wpływania na decyzje owych komisji).
5. Prezydenci legalnie reprezentują na zewnątrz swoje koła we wszystkich sprawach wymagających reprezentowania.
6. W terminie do 14 dni od daty pojawienia się nowego wpisu w "rejstrze usprawnień" danego koła, prezydent tego koła ma obowiązek dopisania do owego wpisu jakie działania zostały podjęte aby wdrożyć dane usprawnienie w życie. Kiedy zaś usprawnienie to zostanie wdrożone w życie, mają oni obowiązek odnotowania w owym rejestrze jakie są wyniki owego wdrożenia.
7. Prezydenci danego koła mają prawo do pisemnego wydawania dowolnym z członków swojego koła poleceń do wykonania. Polecenia te muszą jednak ograniczać się do nakazywania działań które wynikają z działalności prowadzonej przez dane koło. (Tj. prezydenci nie mają prawa wydawania poleceń które nie wynikają w jakiś sposób z, ani nie służą, działalności prowadzonej przez dane koło.)
8. Prezydenci danego koła lub całej "Partii Totalizmu" mają prawo pisemnego oddelegowania wybranego fragmentu swojej odpowiedzialności, praw, oraz uprawnień do podejmowania decyzji, do innych członków tej partii. Oddelegowanie to może być albo narzucone im treścią statutu danego koła - i wówczas jest ono atomatyczne, albo też nabiera ono mocy za pośrednictwem pisemnej decyzji tych prezydentów. Po oddelegowaniu danego fragmentu swojej odpowiedzialności, osoba przejmująca tą odpowiedzialność ponosi osobistą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje (prezydent zachowuje jednak prawo do biernego wglądu do owych decycji i ich dokumentacji).

§21

Oficerowie kół "Partii Totalizmu":
1. Statut każdego koła decyduje o liczbie i zakresie kompetencji oficerów tego koła.
2. Dla unikania rozbudowy biurokracji, maksymalna liczba oficerów których dane koło może posiadać dla wspomagania pracy swego prezydenta, wynosi 7. Każdy z owych oficerów posiada swój numer w hierarchii. Zakresy kompetencji każdego z owych oficerów mogą być jak następuje:
       1) Finanse. Jego kompetencje: finanse, składki, majatek, księgowość, podatki, handel, dochody. Oficer finansowy odpowiedzialny jest praktycznie za wszelkie decyzje dotyczące finansów i majątku tego koła.
       2) Sekretariat. Jego kompetencje: dokumentacja, archiwa, historia, biblioteki, przepływ informacji, statystyki, poczta, łączność, internet.
       3) Życie. Jego kompetencje: współżycie międzyludzkie, nagradzanie, kadry, członkowstwo, ludność, społeczeństwo, religie, wiara, prawo, sprawiedliwość, sprawy statutowe, policja, ruch drogowy, komunikacja pasażerska, wypadki, więziennictwo, mieszkania, budownictwo.
       4) Wiedza. Jego kompetencje: edukacja, kształcenie, nauka, badania, szkolnictwo, uczelnie, wydawanie uporawnień bazujących na kwalifikacjach.
       5) Produkcja. Jego kompetencje: wytwarzanie, technika, górnictwo, surowce naturalne, energetyka i bezzanieczyszczeniowe generowanie energii, rozwój ekonomiczny, gospodarka, rolnictwo, infrastruktura.
       6) Środowisko. Jego kompetencje: wszechświat, kosmos, planety, Ziemia, terytorium, grunta, istoty żyjące, zwierzęta, lasy, natura, produkcja rolna, wyżywienie, powietrze, woda, oceany.
       7) Państwo. Jego kompetencje: współżycie z sąsiednimi państwami, pokój, dyplomacja, placówki i przedstawicielstwa zagraniczne, sprawy międzynarodowe, wojsko, obronność, wywiad.

§22

"Komisja Statutowa" w kołach "Partii Totalizmu":
1. Do zadań "Komisji Statutowej" należą:
       1) Zagwarantowanie aby wszelkie decyzje podejmowane przez prezydenta, oficerów, oraz członków danego koła były zgodne ze statutem danego koła "Partii Totalizmu" oraz z duchem filozofii totalizmu.
       2) Rozstrzyganie wszelkich spraw spornych.
       3) Wykluczanie członków "Partii Totalizmu" w obszarze kompetencji danej komisji.
       4) Określanie dat Konwencji i wyborów, a także organizowanie i nadzorowanie Konwencji i wyborów, włączając w to wybory do władz następnej kadencji.
       5) Zagwarantowanie, aby wszelkie rejestry prowadzone przez dane koło zawsze posiadały aktualne i dobrze zabezpieczone przed zniszczeniem "backup'y", a w ten sposób aby rejestry te nie mogły zostać zniszczone.


VI. FUNKCJONOWANIE "PARTII TOTALIZMU"

§23

Codzienne działanie "partii totalizmu":
1. Członkowie "Partii Totalizmu" wyrażają swoje zaufanie do moralności, mądrości, poziomu ekspertyzy, doświadczenia, przezorności, oraz poziomu odpowiedzialności określonych osób poprzez wybranie tych osób na odpowiednie stanowiska we władzach owej partii.
2. Prezydenci oraz inni oficerowie na pozycjach odpowiedzialności w "Partii Totalizmu", obdarzeni przez swoich członków zaufaniem zostania wybranym na odpowiednie stanowiska we władzach tej partii, podejmują samodzielnie wszelkie decyzje leżące w obszarze oraz terytorium ich kompetencji oraz uruchamiają aparat wdrażający owe decyzje w życie. Gdziekolwiek to możliwe, podejmowanie owych decyzji powinno się odbywać w konsultacji z zainteresowanymi członkami tej partii w celu ich wzbogacenia zbiorową mądrością owych członków.
3. Każda decyzja podjęta przez prezydenta lub oficera "Partii Totalizmu", która dotyka sobą co najmniej jedną osobę inną niż sam ów oficer, musi zostać gdzieś utrwalona w odpowiedniej dla niej formie pisanej.
4. Prezydenci i oficerowie "Partii Totalizmu" ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszelkie decyzje które podjęli.
5. Wszelkie decyzje co do których się szacuje, że dotkną one sobą pomiędzy 500 do 5000 ludzi, przed wdrożeniem w życie muszą być zatwierdzone przez "Komisję Statutową" tej samej rangi do której należy podejmujący daną decyzję.
6. Wszelkie decyzje co do których się szacuje, że dotkną one sobą ponad 5000 ludzi, przed wdrożeniem w życie muszą być zatwierdzone przez centralną (krajową) "Komisję Statutową" (tj. najwyższej rangi).
7. Zatwierdzenie danej decyzji przez przynależną "Komisję Statutową" nie zdejmuje z oficera który ją podjął osobistej odpowiedzialności za jej wyniki.
8. W przypadku kiedy "Komisja Statutowa" znajdzie daną decyzję niezgodną ze statutem "Partii Totalizmu" lub niezgodną ze stwierdzeniami filozofii totalizmu (ponieważ np. wybiega ona przeciwko działaniu jakiegoś prawa moralnego), a stąd wstrzyma jej realizację, muszą być przetransformowane, tak aby wyeliminować zastrzeżenia komisji, zaś po przetramnsformowaniu mogą być przedłożone ponownie tej samej komisji do zatwierdzenia.
9. W przypadku kiedy podejmujący decyzję nie zgadza się z zastrzeżeniami danej "Komisji Statutowej", może on odwołać się do ponownego rozpatrzenia owej decyzji przez "Komisję Statutową" jeden stopień wyższej rangi. Od zastrzeżeń Komisji Statutowej najwyższej rangi (tj. krajowej), nie ma odwołania.

§24

Wprowadzanie zmian do stututu "Partii Totalizmu":
1. Prezydenci, "Komisje Statutowe", oraz obrady Konwencji członków mają prawo do proponowania zmian i usprawnień do statutu swojego koła.
2. Zmiana statutu danego koła, której esencja pod względem moralnym leży w sprzeczności ze statutem centralnego (krajowego) koła "Partii Totalizmu", lub leży w sprzeczności z działaniem praw moralnych określonym przez filozofię totalizmu, jest nielegalna i musi być wycofana.
3. Zmiany i uprawnienia statutu wchodzą jednak w moc dopiero po tym jeśli głosuje na nie Konwencja członków danego koła w tajnym głosowaniu, oraz jeśli ich zgodność ze statutem centralnym oraz zgodność z treścią praw moralnych zostanie następnie zatwiedzona przez "Komisję Statutową" koła wyższej instancji lub koła centralnego.
4. Długoletnim członkom "Partii Totalizmu", których w jakikolwiek sposób niekorzystnie dotknęły zmiany wprowadzone do tego statutu, należy dać wybór w zakresie czy ich członkowstwo będzie się opierało na starym, czy na nowym sformułowaniu tego statutu. Przez długoletniego członka owej partii rozumie się każdego członka-założyciela, oraz każdego członka który wykazuje się co najmniej 10-letnim członkowstwem tej partii.


VII. FINANSE "PARTII TOTALIZMU"

§25

Pochodzenie i zarządzanie majątkiem i funduszami "Partii Totalizmu":
1. Majątek "Partii Totalizmu" powstaje ze składek członkowskich, dotacji, oraz innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami. Odpowiedzialnym za gromadzenie majątku i finansów, a także za księgowanie wszelkich wpływów i wydatków danego koła "Partii Totalizmu" może zostać oddelegowana przez prezydenta tego koła do skarbnika owego koła.
2. Wysokość składek członkowskich określają decyzje prezydentów poszczegółnych kół "Partii Totalizmu". Prezydent ma prawo oddelegowania podjęcia owej decyzji do skarbnika danego koła.
3. Członkowie-założyciele "Partii Totalizmu", a także członkowie honorowi owej partii, są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Wszelkie sprawy składek członkowskich delegatów na Konwencje nadrzędnych kół tej partii są regulowane przez ich własne koła, czyli koła które reprezentowane są przez owych delegatów.
5. Do finansowego reprezentowania "Partii Totalizmu" na zewnątrz, oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są prezydenci danego koła "Partii Totalizmu". Mają oni jednak prawo delegowania tego upoważnienia na skarbników tego koła "Partii Totalizmu".
6. Prezydent danego koła "Partii Totalizmu", lub działający z jego upoważnienia skarbnik owego koła "Partii Totalizmu", może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania "Partii Totalizmu" na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
7. Wszelkie wpływy i wydatki koła "Partii Totalizmu" muszą być księgowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami finansowymi.


Część #C: Objaśnienie powyższego statutu:

      

#C1. Powyższy statut stanowi załącznik do strony o politycznej "partii totalizmu":

       Tekst powyższego statutu jest załącznikiem do odrębnej strony o politycznej "partii totalizmu". Dlatego niniejszą stronę należy czytać jako uzupełnienie tamtej strony o fizycznej nazwie partia_totalizmu.htm.


Część #D: Podsumowanie i końcowa informacja tej strony:

      

#D1. Podsumowanie tej strony ze statutem:

       Większosć ludzi "dała już za wygraną" sprawę "poprawy naszego życia" poprzez poprawę systemu społecznego i politycznego w którym żyjemy. Jest to jednak wyjątkowo błędne podejście. Wszakże jeśli my sami sobie NIE poprawimy standardów naszego życia, wówczas nikt tego za nas NIE uczyni. Proponowana na tej stronie polityczna "partia totalizmu" z jej pokojowym i postępowym statutem, wskazuje właśnie najmniej "bolesną" dla ludzi drogę, jak taką poprawę ludzkiego życia można uzyskać. Wszakże ustanawia ona "moralne mechanizmy poprawy" których długoterminowe działanie w efekcie końcowym musi doprowadzić do znaczącej poprawy. Jest więc ona atrakcyjną "alternatywą" dla powszechnie dotychczas stosowanych sposobów uzyskiwania takiej poprawy, w rodzaju "przewrotów", "rewolucji", "buntów", "strajków", itp. - które typowo rozlewają wiele ludzkiej krwi, niepotrzebnie zabierają sporo ludzkich istnień, zaś w końcowym efekcie i tak NIE przynoszą spodziewanych wyników. (Jakże bowiem w świecie rządzonym przez sprawiedliwego Boga nowy "intelekt grupowy" który zaczyna swoje istnienie od rozlewu krwi, rozpętania terroru, oraz od ludzkiej krzywdy, mógłby wprowadzić jakiekolwiek ulepszenie do świata?) Warto więc wiedzieć, że taka pokojowa alternatywa poprawy naszego życia wogóle istnieje. Warto też poznać na czym ona polega. Choćby więc tylko z tych powodów warto już się ze stroną tą zapoznać.


#D2. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę jednak odnotować, że dla całego szeregu powodów (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badań wyłącznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikający z tego mój brak oficjalnego statusu jaki pozwalałby mi zajmować oficjalne stanowisko w określonych sprawach, istnienia w Polsce aż całej armii zawodowych profesorów uczelnianych - których obowiązki zawodowe obejmują m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, itd., itp.) począszy od 1 stycznia 2013 roku ja przyjąłem żelazną zasadę, że NIE odpowiadam na żadne emaile wysyłane do mnie przez czytelników moich stron - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuję wszystkich zainteresowanych. Stąd jeśli czytelnik ma sprawę która wymaga odpowiedzi, wówczas NIE powinien do mnie pisać, bowiem w takiej sytuacji wysłanie mi emaila domagającego się odpowiedzi w świetle ustaleń filozofii totalizmu byłoby działaniem niemoralnym. Wszakże spowodowałoby, że czytelnik doznałby zawodu ponieważ z całą pewnością NIE otrzymałby odpowiedzi. Ponadto taki email odbierałby i mi sporo "energii moralnej" ponieważ z jego powodu i ja czułbym się winnym, że NIE znalazłem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym działanien" w takiej sytuacji byłoby albo niezobowiązujące mnie do odpisania przesłanie mi jakichś informacji które zdaniem czytelnika są warte abym je poznał, albo teź napisanie raczej do któregoś z zawodowych profesorów polskich uczelni - wszakże oni są opłacani z podatków obywateli między innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, a ponadto wszyscy oni mają sekretarki (tak że korespondencja NIE zjada im czasu który powinni przeznaczać na badania).


#D3. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#D4. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#D5. Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajak:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Zastrzega więc sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei i/lub badań jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *

Data zainicjowania tej strony: 11 listopada 2011 roku
Data jej najnowszej aktualizacji: 22 września 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
English: If you prefer to read in a different language, click on the selected flag or green link below
Po polsku: Jeśli preferujesz czytanie w odmiennym języku, kliknij na wybraną flagę lub zielony link poniżej

In English
index.htm

Po polsku